Het schrijven van teksten in combinatie met fotograferen is per toeval op mijn pad gekomen. Door mijn werk (oorspronkelijk als secretaresse!) bij de Nederlandse Weekbladen Groep (later gefuseerd met de Trompetter en nu bekend als 1Lokaal) kwam ik na wat reorganisaties terecht op de redactie van dit weekblad.

Een stukje onontdekt talent en de nodige training ‘on the job’ maakten dat ik steeds meer ging schrijven. En ik vind het leuk!

Door de jaren heen ben ik ook deze creatieve uiting meer en meer gaan uitbreiden. Momenteel werk ik als freelancer voor diverse lokale weekbladen, werk als PR medewerkster van BCO (= de lokale ondernemersvereniging in Onderbanken) mee aan nieuwsbrief en facebookuitingen, schrijf advertorials voor bedrijven en verzorg teksten voor het infoblad van woningstichting de Voorzorg in Hoensbroek.

Je kunt mij altijd benaderen voor persberichten, advertorials of leuke verhalen uit de regio! (Kijk ook eens bij de krantenartikelen onder blogs).