Een advertorial is een stukje redactionele, dus persoonlijke, aandacht in de vorm van een advertentie.
Anders dan een soms wat kille of dwingende advertentie kan deze vorm van adverteren op een vriendelijker manier aandacht generen voor het bedrijf.
Zorg wel altijd voor een duidelijke foto erbij, zodat de lezer weet met wie hij of zij de maken heeft.