Geef het VCP een kans!

geplaatst in: Blog, Onderbanken Journaal | 0

SCHINVELD – Het verkeerscirculatieplan heeft al heel wat stof doen opwaaien. Sinds het voorstel in oktober 2016 werd aangenomen in de raadsvergadering stuit het op veel tegenstand bij bewoners uit het betrokken gebied. Hoewel het plan vooral bedoeld is om de kern van Schinveld leefbaarder en veiliger te maken en tevens naar de toekomst toe het centrum aantrekkelijker te maken voor ondernemers en recreanten, zijn tegenstanders ervan overtuigd dat vooral de ‘knip’ op de Bleekplaats de problemen alleen maar zal verergeren. Een aantal tegenstanders meent zelfs dat het juist de ‘doodsteek zal zijn voor de resterende ondernemers in de Beekstraat’.

Vorige week woensdag lichtten vijf sprekers hun zorgen over de uitwerking van het verkeersplan toe tijdens een openbare raadsvergadering. Raadsleden Borger, de Haas en Pieper steunden wethouder Swelsen in de verdediging van het omstreden plan. ‘We moeten elkaar geen doemscenario’s aanpraten’ en ‘Geef het een kans’ was de tendens.

Ondanks het feit dat een klankbordgroep, bestaande uit diverse organisaties en inwoners, al twee jaar heeft meegedacht over het vormgeven van de verkeerscirculatie word de gemeente ook een gebrek aan communicatie verweten. Uiteindelijk zal het VCP in een afgeschaalde uitvoering in werking worden gezet zodra de werkzaamheden rondom de Sjinskoel zijn afgerond. Wethouder Swelsen: ‘Mocht blijken dat er toch nog aanpassingen nodig zijn dan is dat natuurlijk bespreekbaar. We blijven met elkaar in gesprek.’ Tegenstanders kunnen nog alleen via een gerechtelijke procedure bezwaar maken tegen de uitvoering, nu het politieke draagvlak in de gemeenteraad overeind is gebleven.

Tijdens een drukbezochte raadsvergadering gaven meerdere tegenstanders uiting aan hun zorgen over uitvoering van het verkeersplan in Schinveld