Over Katja

Schrijven en fotograferen, dat zijn mijn passies.

Kostbare momenten wil ik vastleggen. De herinnering aan onvergetelijke ogenblikken bewaren.

Schrijven en fotograferen, beide doe ik met aandacht. Echte aandacht voor jullie verhaal met alle belangrijke details.

Mag ik jullie kostbare momenten vastleggen ter herinnering?

Katja's teksten